Orthoptera (grillos y saltamontes)

Orden Orthoptera

Familia Tettigoniidae

   Decticus albifronspdfdown

   Parasteropleurus pereziipdfdown

  Platycleis intermedia pdfdown

  Platycleis sabulosa pdfdown

  Platycleis tessellata pdfdown

  Tettigonia viridissima  pdfdown

Familia Gryllidae

  Gryllus bimaculatus  pdfdown

   Modicogryllus bordigalensispdfdown

Familia Acrididae

  Aiolopus strepens  pdfdown

 Aiolopus thalassinus  pdfdown

  Locusta migratoria  pdfdown

  Oedipoda caerulescens  pdfdown

   Tropidopola cylindricapdfdown

  Truxalis nasuta  pdfdown

Familia Catantopidae

 Anacridium aegyptium  pdfdown

  Calliptamus wattenwylianus  pdfdown

Familia Gryllotalpidae

gryllotalpa-gryllotalpa  Gryllotalpa gryllotalpa  pdfdown