Lepidoptera (mariposas y polillas)

Familia Arctiidae

   Cymbalophora pudicapdfdown

   Spilosoma lubricipedapdfdown

Familia Brachodidae

   Brachodes funebrispdfdown

Familia Cossidae

zeuzera-pyrina  Zeuzera pyrina  pdfdown

Familia Gelechiidae

   Mesophleps oxycedrellapdfdown

Familia Geometridae

   Chiasmia aestimariapdfdown

   Comsoptera jourdanariapdfdown

   Cyclophora puppillariapdfdown

   Larentia clavariapdfdown

   Peribatodes rhomboidariapdfdown

Familia Lymantriidae

   Lymantria disparpdfdown

Familia Noctuidae

 Emmelia trabealis  pdfdown

   Hadena confusapdfdown

 Helicoverpa armigera  pdfdown

   Hoplodrina ambiguapdfdown

   Luperina nickerliipdfdown

 Madunnoughia confusa  pdfdown

 Noctua pronuba  pdfdown

   Spodoptera exiguapdfdown

 Thysanoplusia daubeipdfdown

   Tyta luctuosapdfdown

Familia Notodontidae

   Furcula bifidapdfdown

Familia Pyralidae

 Pyralis farinalispdfdown

Familia Scythrididae

   Enolmis useraipdfdown

Familia Sphingidae

   Macroglossum stellatarum pdfdown

Familia Tortricidae

   Cnephasia pasiuanapdfdown

   Pammene juniperanapdfdown

Familia Zyganeidae

zygaena-occitanica  Zygaena occitanica  pdfdown

Familia Hesperiidae

 carcharodus-alceae  Carcharodus alceae pdfdown

   Carcharodus baeticuspdfdown

Familia Lycaenidae

 aricia-cramera  Aricia cramera pdfdown

   Polyommatus bellarguspdfdown

   Polyommatus thersitespdfdown

   Satyrium spinipdfdown

Familia Nymphalidae

   Hipparchia fidiapdfdown

 pararge-aegeria  Pararge aegeria pdfdown

   Pyronia ceciliapdfdown

vanessa-atalanta  Vanessa atalanta pdfdown

  Vanessa carduipdfdown

Familia Papilionidae

   Papilio machaonpdfdown

Familia Pieridae

   Colias croceapdfdown

 Pieris napi pdfdown

 pieris-rapae  Pieris rapae pdfdown

pontia-daplidice  Pontia daplidice pdfdown