Familia Frankeniaceae

Frankenia laevis   

frankenia-pulverulenta Frankenia pulverulenta  (albohol) pdfdown

frankenia-thymifolia Frankenia thymifolia (tomillo sapero) pdfdown